Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà Xe Khánh An
06:00
26/02/2018
Bến xe Mỹ Đình

09h30'
15:30
26/02/2018
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
40
06:00 15:30
Thời gian: 09h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
260.000 VNĐ 260.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Thông Lan
16:30
26/02/2018
Bến xe Mỹ Đình

09h30'
02:00
27/02/2018
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
41
16:30 02:00
Thời gian: 09h30'
Còn 41 chỗ Giường nằm
370.000 VNĐ 370.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
18:00
26/02/2018
Bến xe Yên Nghĩa

09h30'
03:30
27/02/2018
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
40
18:00 03:30
Thời gian: 09h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
260.000 VNĐ 260.000đ
Chọn chỗ 
Công ty vận tải hành khách 27/7
18:00
26/02/2018
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
04:00
27/02/2018
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
38
18:00 04:00
Thời gian: 10h00'
Còn 38 chỗ Giường nằm
550.000 VNĐ 550.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
19:00
26/02/2018
Bến xe Yên Nghĩa

09h30'
04:30
27/02/2018
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
40
19:00 04:30
Thời gian: 09h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
260.000 VNĐ 260.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
21:15
26/02/2018
Bến xe Yên Nghĩa

09h30'
06:45
27/02/2018
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
40
21:15 06:45
Thời gian: 09h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
260.000 VNĐ 260.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo

Chat Live Facebook