Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà Xe Thông Lan
16:30
28/01/2022
Bến xe Mỹ Đình

09h30'
02:00
29/01/2022
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
41
16:30 02:00
Thời gian: 09h30'
Còn 41 chỗ Giường nằm
370.000 VNĐ 370.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
18:00
28/01/2022
Bến xe Yên Nghĩa

09h30'
03:30
29/01/2022
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
40
18:00 03:30
Thời gian: 09h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
19:00
28/01/2022
Bến xe Yên Nghĩa

09h30'
04:30
29/01/2022
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
40
19:00 04:30
Thời gian: 09h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
20:00
28/01/2022
Bến xe Yên Nghĩa

09h30'
05:30
29/01/2022
Bến xe Điện Biên
Giường nằm
40
20:00 05:30
Thời gian: 09h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo