Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà xe Hồng Anh
07:30
28/01/2022
Bến xe Mỹ Đình

21h00'
04:30
29/01/2022
Bến xe Đức Long
Giường nằm
28
07:30 04:30
Thời gian: 21h00'
Còn 28 chỗ Giường nằm
650.000 VNĐ 650.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Hồng Anh
05:30
28/01/2022
Bến xe Mỹ Đình

22h00'
03:30
29/01/2022
Bến xe Đức Long
Giường nằm
28
05:30 03:30
Thời gian: 22h00'
Còn 28 chỗ Giường nằm
650.000 VNĐ 650.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo