Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà xe Hồng Anh
05:30
28/01/2022
Bến xe Mỹ Đình

21h30'
03:00
29/01/2022
Bến xe Kon Tum
Giường nằm
28
05:30 03:00
Thời gian: 21h30'
Còn 28 chỗ Giường nằm
600.000 VNĐ 600.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Hồng Anh
07:30
28/01/2022
Bến xe Mỹ Đình

20h30'
04:00
29/01/2022
Bến xe Kon Tum
Giường nằm
28
07:30 04:00
Thời gian: 20h30'
Còn 28 chỗ Giường nằm
600.000 VNĐ 600.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo