Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà xe Hồng Anh
05:30
26/02/2018
Bến xe Mỹ Đình

21h30'
03:00
27/02/2018
Bến xe Kon Tum
Giường nằm
28
05:30 03:00
Thời gian: 21h30'
Còn 28 chỗ Giường nằm
1.520.000 VNĐ 1.520.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Hồng Anh
07:30
26/02/2018
Bến xe Mỹ Đình

20h30'
04:00
27/02/2018
Bến xe Kon Tum
Giường nằm
28
07:30 04:00
Thời gian: 20h30'
Còn 28 chỗ Giường nằm
1.425.000 VNĐ 1.425.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo

Chat Live Facebook