Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Vietbus
19:30
24/03/2018
284 Giải Phóng

04h30'
00:00
25/03/2018
339 Quảng Trường Ga
Giường nằm
52
19:30 00:00
Thời gian: 04h30'
Còn 52 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Vietbus
19:50
24/03/2018
284 Giải Phóng

04h30'
00:20
25/03/2018
339 Quảng Trường Ga
Giường nằm
0
19:50 00:20
Thời gian: 04h30'
Còn 0 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Vietbus
20:00
24/03/2018
284 Giải Phóng

04h30'
00:30
25/03/2018
Bến xe Lào Cai
Giường nằm
44
20:00 00:30
Thời gian: 04h30'
Còn 44 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Thiên Hà
06:15
24/03/2018
Bến xe Gia Lâm

04h30'
10:45
24/03/2018
Bến xe Lào Cai
Giường nằm
40
06:15 10:45
Thời gian: 04h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Thiên Hà
13:30
24/03/2018
Bến xe Gia Lâm

04h30'
18:00
24/03/2018
Bến xe Lào Cai
Giường nằm
40
13:30 18:00
Thời gian: 04h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Thiên Hà
19:00
24/03/2018
Bến xe Gia Lâm

04h30'
23:30
24/03/2018
Bến xe Lào Cai
Giường nằm
40
19:00 23:30
Thời gian: 04h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Thiên Hà
22:00
24/03/2018
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
02:00
25/03/2018
Bến xe Lào Cai
Giường nằm
40
22:00 02:00
Thời gian: 04h00'
Còn 40 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH vận tải du lịch Thịnh Phát
06:45
24/03/2018
12 Lý Thái Tổ

04h30'
11:15
24/03/2018
Bến xe Lào Cai
Ngồi mềm
28
06:45 11:15
Thời gian: 04h30'
Còn 28 chỗ Ngồi mềm
370.000 VNĐ 370.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
07:00
24/03/2018
208 Trần Quang Khải

04h30'
11:30
24/03/2018
Bến xe Lào Cai
Giường nằm
35
07:00 11:30
Thời gian: 04h30'
Còn 35 chỗ Giường nằm
200.000 VNĐ 200.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
21:45
24/03/2018
208 Trần Quang Khải

04h30'
02:15
25/03/2018
Bến xe Lào Cai
Giường nằm
35
21:45 02:15
Thời gian: 04h30'
Còn 35 chỗ Giường nằm
200.000 VNĐ 200.000đ
Chọn chỗ 
Công Ty Du Lịch Quốc Tế GroupTour VN
06:30
24/03/2018
32 Đào Duy Từ

00h00'
06:30
24/03/2018
Bến xe Lào Cai
Ngồi mềm
9
06:30 06:30
Thời gian: 00h00'
Còn 9 chỗ Ngồi mềm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo