Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà Xe Thông Lan
16:30
28/01/2022
Bến xe Mỹ Đình

06h30'
23:00
28/01/2022
Bến xe Sơn La
Giường nằm
41
16:30 23:00
Thời gian: 06h30'
Còn 41 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
18:00
28/01/2022
Bến xe Yên Nghĩa

06h30'
00:30
29/01/2022
Bến xe Sơn La
Giường nằm
40
18:00 00:30
Thời gian: 06h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
19:00
28/01/2022
Bến xe Yên Nghĩa

06h30'
01:30
29/01/2022
Bến xe Sơn La
Giường nằm
40
19:00 01:30
Thời gian: 06h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
20:00
28/01/2022
Bến xe Yên Nghĩa

06h30'
02:30
29/01/2022
Bến xe Sơn La
Giường nằm
40
20:00 02:30
Thời gian: 06h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo