Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà Xe Khánh An
06:00
26/02/2018
Bến xe Mỹ Đình

06h30'
12:30
26/02/2018
Bến xe Sơn La
Giường nằm
40
06:00 12:30
Thời gian: 06h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Thông Lan
16:30
26/02/2018
Bến xe Mỹ Đình

06h30'
23:00
26/02/2018
Bến xe Sơn La
Giường nằm
41
16:30 23:00
Thời gian: 06h30'
Còn 41 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
18:00
26/02/2018
Bến xe Yên Nghĩa

06h30'
00:30
27/02/2018
Bến xe Sơn La
Giường nằm
40
18:00 00:30
Thời gian: 06h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
19:00
26/02/2018
Bến xe Yên Nghĩa

06h30'
01:30
27/02/2018
Bến xe Sơn La
Giường nằm
40
19:00 01:30
Thời gian: 06h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
21:15
26/02/2018
Bến xe Yên Nghĩa

06h30'
03:45
27/02/2018
Bến xe Sơn La
Giường nằm
40
21:15 03:45
Thời gian: 06h30'
Còn 40 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo

Chat Live Facebook