Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Anh Khuyên
08:00
16/12/2017
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
19:00
17/12/2017
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
32
08:00 19:00
Thời gian: 35h00'
Còn 32 chỗ Giường nằm
850.000 VNĐ 850.000đ
Chọn chỗ 
10:00
16/12/2017
Bến xe Giáp Bát

35h00'
21:00
17/12/2017
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
41
10:00 21:00
Thời gian: 35h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
14:00
16/12/2017
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
01:00
18/12/2017
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
32
14:00 01:00
Thời gian: 35h00'
Còn 32 chỗ Giường nằm
850.000 VNĐ 850.000đ
Chọn chỗ 
15:00
16/12/2017
Bến xe Giáp Bát

35h00'
02:00
18/12/2017
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
41
15:00 02:00
Thời gian: 35h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
17:00
16/12/2017
Bến xe Giáp Bát

35h00'
04:00
18/12/2017
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
41
17:00 04:00
Thời gian: 35h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
Xe khách Tâm Hồng
17:00
16/12/2017
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
04:00
18/12/2017
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
46
17:00 04:00
Thời gian: 35h00'
Còn 46 chỗ Giường nằm
850.000 VNĐ 850.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
20:00
16/12/2017
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
07:00
18/12/2017
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
32
20:00 07:00
Thời gian: 35h00'
Còn 32 chỗ Giường nằm
850.000 VNĐ 850.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo

Chat Live Facebook