Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
15:00
14/04/2021
Bến xe Giáp Bát

35h00'
02:00
16/04/2021
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
41
15:00 02:00
Thời gian: 35h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
10:00
14/04/2021
Bến xe Giáp Bát

35h00'
21:00
15/04/2021
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
41
10:00 21:00
Thời gian: 35h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
17:00
14/04/2021
Bến xe Giáp Bát

35h00'
04:00
16/04/2021
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
41
17:00 04:00
Thời gian: 35h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
Xe khách Tâm Hồng
17:00
14/04/2021
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
04:00
16/04/2021
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
46
17:00 04:00
Thời gian: 35h00'
Còn 46 chỗ Giường nằm
850.000 VNĐ 850.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo