Quy định vận chuyển

 QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Tất cả cá nhân khi tham gia vào việc đặt vé, sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công ty vận chuyển cung cấp đều phải đọc kỹ và tuân thủ vô điều kiện tất cả các điều kiện trong Quy Định Vận Chuyển Hành khách này.

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI
Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ và diễn giải có nghĩa như sau: 

Quy định vận chuyển là các Quy định và điều kiện về vận chuyển do chúng tôi và công ty vận chuyển Quy định và yêu cầu Quý khách thực hiện trong suốt quá trình đặt vé và sử dụng dịch vụ của chúng tôi và Công ty vận chuyển. Được ban hành bằng văn bản tại Công ty vận chuyển và trên website của chúng tôi tại địa chỉ http://bus.hlink.vn.

Chúng tôi là Công ty TNHH Phần mềm Truyền thông Hà Linh và Công ty vận chuyển đối tác của Công ty TNHH Phần mềm Truyền thông Hà Linh.

Công ty vận chuyển là Công ty vận chuyển đối tác của chúng tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm vận chuyển Hành khách theo đúng cam kết và quy định theo Hợp Đồng mà chúng tôi cùng ký kết.

Nhân viên phục vụ là người của công ty vận chuyển hoặc của chúng tôi, người này sẽ phục vụ, hướng dẫn hành khách trên xe trong suốt hành trình.

Đặt vé là vé mà đặt của chúng tôi theo hành trình và lịch trình mà Quý khách đã chọn và thanh toán chỗ vé đó cho chúng tôi. 

Chỗ ngồi có nghĩa là chỗ ngồi trên xe của Công ty vận chuyển.

Giá vé là giá vé cho hành trình và các phí khác của hành trình đó của chúng tôi được công bố trên trang Web hoặc bằng văn bản với các điều kiện áp dụng kèm theo.

Hành khách, Quý khách là bất kỳ cá nhân nào đã đặt vé thành công và được chuyên chở bằng phương tiện vận tải của Công ty vận chuyển.

Hành lý có nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý gửi theo xe.

Hành lý xách tay là bất kỳ Hành lý nào được Hành khách mang theo người trong suốt hành trình.

Hành lý gửi theo xe là Hành lý mà Hành khách không mang theo mình trong suốt hành trình mà được Nhân viên phụ trách trên xe nhận và sắp xếp.

Hành trình là một chuyến xe từ một bến xe này đến một bến xe khác.

Lịch trình là ngày và giờ xuất phát của một chuyến xe.

Mã vé điện tử (MVDT) là mã số được ghi trong hệ thống của chúng tôi và công ty vận chuyển khi Hành khách đặt, thanh toán thành công và được cấp cho hành khách bằng SMS để xác nhận việc đặt chỗ thành công trên xe của Hành khách.

Vé điện tử là chứng từ điện tử (MVDT) tồn tại dưới dạng số được lưu trong hệ thống của chúng tôi và Công ty vận chuyển. Được sử dụng để thay cho một thỏa thuận mua chỗ trên một Hành trình thông thường qua website của chúng tôi tại địa chỉ http://bus.hlink.vn hoặc bằng điện thoại. Bao gồm:

- Mã đặt vé.
- Tên hành khách đặt, thanh toán.
- Hành trình và lịch trình: Công ty vận chuyển, ngày và giờ xuất bến, tình trạng đặt chỗ,…
- Thông tin thanh toán: Chi tiết giá vé, bảo hiểm đường bộ, các phụ phí và hình thức thanh toán.
- Quy định vận chuyển và điều kiện vé nếu có.

Vé điện tử sẽ được cung cấp cho Hành khách bằng E-mail và SMS (đến điện thoại Di động của người đặt vé và thanh toán) khi việc đặt vé thành công.

Giấy tờ tùy thân hợp lệ là loại giấy mà Quý khách cần phải có để xuất trình khi Nhân viên phụ trách trên xe yêu cầu. Bao gồm CMT Nhân dân, Bằng lái xe, Thẻ sinh viên, CMT Quân Đội, CMT Công An hoặc giấy tờ có dán ảnh được cơ quan nhà nước cấp và còn giá trị. 

Trang Web là website thương mại điện tử do chúng tôi cung cấp và chủ quản tại địa chỉ http://bus.hlink.vn để Hành khách đặt chỗ qua mạng điện tử và tiếp cận các thông tin về dịch vụ của chúng tôi.

ĐIỀU 2: ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN
 
2.1. Quy định chung 
 
Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường bộ do chúng tôi và công ty vận chuyển thực hiện áp dụng cho toàn bộ Hành khách khi đặt vé và sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công ty vận chuyển trong suốt hành trình. 
 
2.2. Điều khoản và điều kiện áp dụng 
 
Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ hành trình nào do chúng tôi và công ty vận chuyển thực hiện phải tuân theo mà không có bất kỳ ngoại lệ nào:

Đặt vé.
Quy định vận chuyển này đối với Hành khách.
Mọi chỉ dẫn cụ thể do nhân viên của chúng tôi cung cấp bằng văn bản hoặc bằng lời nói đối với Hành khách.
Các quy định và điều kiện của công ty vận chuyển, nếu có.

ĐIỀU 3: VÉ ĐIỆN TỬ VÀ MÃ SỐ XÁC NHẬN (MÃ VÉ ĐIỆN TỬ)
 
Tính hợp lệ và chuyển nhượng

Vé điện tử và Mã vé điện tử (MVDT) chỉ có hiệu lực đối với Hành khách có tên và hành trình, lịch trình được quy định cụ thể trong Vé điện tử và Mã vé điện tử (MVDT)  hành trình, lịch trình đó.
Quý khách không được bán, cho hoặc chuyển nhượng Vé mà mình đã đặt và thanh toán thành công cho người khác. Trong mọi trường hợp mà chúng tôi phát hiện ra rằng người đó không phải là Quý khách, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra việc vé đã đặt và thanh toán thành công được chuyển nhượng cho người khác mà không phải là Quý khách, do vậy chúng tôi và công ty vận chuyển đã thực hiện việc vận chuyển người đó, chúng tôi và công ty vận chuyển không chịu trách nhiệm khôi phục lại việc đặt vé hoặc hoàn tiền vé lại cho Quý khách.
Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên trên Vé điện tử và Mã vé điện tử (MVDT) hành trình. Quý khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ tại bến xe trước giờ xe xuất phát.

ĐIỀU 4: GIÁ VÉ
 
Quy định chung 
 
Tất cả giá vé, hành trình và lịch trình đã công bố chính xác tại thời điểm công bố trên website tại địa chỉ http://bus.hlink.vn . Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ thông tin nào về giá vé của hành trình và lịch trình tại mọi thời điểm và tại từng thời điểm mà không cần phải thông báo trước. 
 
4.1. Trẻ em đi kèm 
 
Em bé dưới hai (02) tuổi sẽ được phục vụ miễn phí với điều kiện trẻ em đó phải ngồi chung ghế với hành khách đó. Một (01) người lớn chỉ được phép kèm một (01) trẻ em. Trẻ em từ hai (03) tuổi đến mười hai (12) sẽ phải mua vé với mức giảm 50%. Từ 13 tuổi trở lên phải mua vé giống như mọi Hành khách khác.
Ghế dành cho trẻ em hoặc xe đẩy không được phép đưa lên xe mà phải gửi theo dạng hành lý gửi theo xe.
 
4.2. Tiền vé không được hoàn 
 
Tiền vé không được hoàn tại bất kỳ thời điểm nào trừ trường hợp theo quy định dưới đây hoặc theo Quy định của Công ty vận chuyển.
Việc hủy bỏ hoặc thay đổi hành trình, lịch trình hoặc hoàn trả tiền vé có thể được chấp nhận khi và chỉ khi việc hủy bỏ, thay đổi hay hoàn trả đó được thực hiện ít nhất tám (08) giờ trước giờ khởi hành của Hành trình đó, cho chúng tôi bằng E-mail hoặc qua điện theo số Hotline của chúng tôi.

Thay đổi Hành trình: Phụ thuộc vào Quy định vận chuyển này, Hành khách có thể đổi sang lịch trình khác trên cùng tuyến mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Hành khách phải trả chênh lệch giá vé (nếu có) và phí dịch vụ (nếu có). Việc nộp phí này Quý khách có thể nộp trực tiếp cho Nhân viên của Công ty vận chuyển hoặc tài khoản của chúng tôi được đăng tải trên website của chúng tôi. Nếu việc đặt chỗ mới có giá vé thấp hơn thì Hành khách không được hoàn lại khoản tiền chênh lệch giá vé đó.
Hủy hành trình và không đặt lại: Hành khách có thể hủy hành trình mà mình đã đặt theo các điều kiện Quy định vận chuyển này.
Hoàn tiền vé: Hành khách được hoàn lại tiền vé trong vòng ba (03) ngày kể từ Hành khách yêu cầu, nếu việc đặt vé đã được hủy bỏ và đáp ứng tất cả các điều kiện Quy định vận chuyển này.
Việc hoàn tiền vé sẽ được chúng tôi hoàn lại cho chính tài khoản mà Hành khách đã dùng để thanh toán cho vé hoặc theo yêu cầu khác của Hành khách và phải được thông báo với chúng tôi bằng E-mail hoặc điện thoại.
- Nếu Quý khách không đi và không thông báo cho chúng tôi hay Công ty vận chuyển hoặc không hủy bỏ hoặc không thay đổi lịch trình ít nhất tám (08) giờ trước giờ khởi hành của Hành trình dự định, 
- Nếu Quý khách không yêu cầu được hủy vé trước tám (08) giờ trước giờ xe chạy theo quy định ở trên.
Chúng tôi sẽ không hoàn lại số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho vé. Mọi khiếu nại, khiếu kiện sẽ không được giải quyết.

ĐIỀU 5: ĐẶT VÉ
 
Vé của hành khách chỉ được đặt thành công và ghi nhận vào hệ thống của chúng tôi và công ty vận chuyển để phục vụ chỉ sau khi việc thanh toán tiền vé đã hoàn tất và sau khi chúng tôi cấp cho Quý khách Mã vé điện tử (MVDT) bằng SMS và Vé điện tử bằng E-mail.
Sau khi được Qúy khách nhận được xác nhận từ chúng tôi, việc đặt vé cho hành trình này không thể bị hủy bỏ và các khoản tiền đã thanh toán cũng sẽ không được hoàn trả trong trường hợp việc đặt vé, thay đổi hoặc hủy hành trình không theo đúng quy định của chúng tôi. 
Chúng tôi và công ty vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà hành khách phải chịu từ việc thu xếp hay thay đổi Hành trình của mình mà không thông báo trước với chúng tôi và công ty vận chuyển theo Quy Định.
 
5.1. Thay đổi lịch trình hoặc hành trình 
 
Quý khách được phép thay đổi lịch trình hay hành trình đã đặt sang lịch trình hoặc hành trình khác nếu Hành trình đó còn chỗ trống và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau: 
- Tuân thủ các điều kiện phát hành của mỗi loại vé của Hành trình đó.
- Nếu chỗ trên hành trình mới có giá vé thấp hơn hành trình đã bị hủy, thì Hành khách sẽ không được hoàn lại khoản tiền chênh lệch đó.
-  Nếu chỗ trên hành trình mới có giá vé cao hơn hành trình đã bị hủy, hành khách phải thanh toán khoản chênh lệch đó trước khi việc thay đổi hành trình được thực hiện.
-  Việc thay đổi hành trình chỉ được xác nhận được thay đổi thành công kể từ khi chúng tôi cấp cho Quý khách Mã vé điện tử (MVDT) mới  bằng SMS và Vé điện tử mới bằng E-mail.
 
5.2. Thanh toán là điều kiện bắt buộc 
 
Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi thực hiện đặt vé. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ khi việc đặt vé đã được xác nhận vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi đơn phương HỦY việc đặt vé tại bất kỳ thời điểm nào trước giờ khởi hành.
 
5.3. Thông tin cá nhân 
 
Quý khách xác nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân của Quý khách đã cung cấp chính xác cho chúng tôi vào mục đích đặt vé và để chúng tôi cung cấp cho Quý khách Mã vé điện tử (MVDT) bằng SMS và Vé điện tử bằng E-mail. Ngoài ra thông tin mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ giúp cho việc chúng tôi giao dịch và phục vụ Quý khách tốt hơn nữa ở những lần kế tiếp. Với những mục đích như trên Quý khách đã cho phép chúng tôi lưu giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin cá nhân của Quý khách để chúng tôi và Công ty vận chuyển phục vụ Quý khách được tốt nhất. 
 
5.4. Chỗ ngồi trên xe
 
Ưu tiên lên xe sẽ được dành cho người già và những người có trẻ em đi cùng. 
Không được phép hút thuốc trên bất kỳ Hành trình nào của mà chúng tôi và Công ty vận chuyển phục vụ. 
Nếu Quý khách không chọn chỗ ngồi cho mình trên xe khi đặt vé thì Quý khách sẽ phải đồng ý chấp nhận ngồi tại bất kỳ chỗ ngồi còn trống nào trên xe dành cho mình theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ trên xe của Hành trình đó.

ĐIỀU 6: THỦ TỤC KIỂM TRA VÉ VÀ LÊN XE
 
6.1. Thời gian kiểm tra vé trước khi lên xe.
 
Quý khách phải đến bến xe sớm trước giờ khởi hành của Hành trình đó ít nhất là 30 (ba mươi) phút. Quý khách có trách nhiệm tuân thủ thời gian làm thủ tục như đã được thông báo cụ thể cho Quý khách tại thời điểm Quý khách đặt chỗ. 
Chúng tôi và Công ty vận chuyển từ chối chuyên chở Quý khách nếu Quý khách làm thủ tục kiểm tra vé sau 10 (mười) phút trước giờ xe chạy. 
Chúng tôi và Công ty vận chuyển không cho phép Quý khách lên xe thực hiện hành trình mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào và không phải hoàn lại tiền đặt vé cho Quý khách trong các trường hợp sau:

Nếu Quý khách đến làm thủ tục kiểm tra vé sau 10 (mười) phút trước giờ xe chạy.
Nếu Quý khách không có giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc không xuất trình được các giấy tờ để nhận dạng bản thân cho nhân viên phục vụ của Công ty vận chuyển.
Nếu Quý khách chưa thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản tiền Đặt vé hoặc bất cứ khoản phí hoặc lệ phí nào khác cho chúng tôi và Công ty vận chuyển.
Nếu Quý khách hành hung nhân viên phục vụ của chúng tôi hoặc Công ty vận chuyển hoặc gây mất trật tự, lăng mạ bằng lời nói hay hành động.
Nếu theo nhận định của chúng tôi hoặc nhân viên phục vụ trên xe, Quý khách đang trong tình trạng say rượu hoặc rõ ràng đang ở trong điều kiện sức khỏe không bảo đảm cho hành trình đó.
Nếu theo sự nhận định của chúng tôi hoặc nhân viên phục vụ trên xe, Quý khách không có tình trạng sức khỏe phù hợp để thực hiện hành trình này hoặc điều kiện sức khỏe của Quý khách gây nguy hiểm hay đe dọa đến sức khỏe của Hành khách khác.
 
6.2. Yêu cầu về vé và giấy tờ tùy thân hợp lệ trước giờ khởi hành 

Mọi Hành khách, phải xuất trình Mã vé điện tử (MVDT) hoặc Vé điện tử (Bản in), và giấy tờ tùy thân hợp lệ cho nhân viên phục vụ của công ty vận chuyển trước khi hành trình khởi hành. 
Giấy tờ tùy thân hợp lệ là việc bắt buộc phải có khi Quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công ty vận chuyển. 
Khi lên xe Quý khách phải trình CMT Nhân dân, Bằng lái xe, Thẻ sinh viên, CMT Quân Đội hoặc Công An hoặc giấy tờ có dán ảnh được cơ quan nhà nước cấp và còn giá trị. Cho nhân viên phụ trách trên xe
Nhân viên phục vụ trên xe sẽ đối chiếu thông tin mà Quý khách đã đăng ký và đặt vé tại website của chúng tôi với giấy tờ mà Quý khách sẽ trình trên xe phải giống nhau. Trong trường hợp không khớp thông tin giấy tờ giữa việc đăng ký và đặt vé tại website với giấy tờ khi Quý khách trình trên xe, chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển. Trong trường hợp này vé của Quý khách không có giá trị để thay đổi hoặc hoàn lại tiền.
Trong trường hợp Quý khách đặt vé cho nhiều người, người có thông tin khi đặt vé hoặc thanh toán trên website sẽ là người trưởng nhóm đó và có thể thay mặt nhóm để trình giấy tờ cho nhân viên phụ trách trên xe. Những người trong nhóm đi cùng không nhất thiết phải trình giấy tờ cho nhân viên phụ trách xe. Người trưởng nhóm đại diện có thể sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho người trong nhóm của mình trên xe theo sô ghế đã chọn khi đặt vé trên website. Đồng thời Người trưởng nhóm đại diện và chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn, giúp đỡ,… cho những người đi cùng nhóm trong suốt thời gian của Hành trình.
Nếu Quý khách không cung cấp các giấy tờ tùy thân hợp lệ cho nhân viên phục vụ của công ty vận chuyển, Quý khách sẽ không được chúng tôi và công ty vận chuyển phục vụ Hành trình đó.

ĐIỀU 7: HÀNH LÝ
 
7.1. Hành lý xách tay

Quý khách được mang theo hành lý miễn cước với trọng lượng không vượt quá quy định của công ty vận chuyển.

- Đối với hành lý vượt quá khối lượng miễn cước quy định, Quý khách phải trả cước vận chuyển hành lý và phải được sự đồng ý của nhân viên phụ trách xe đó. Cước phí vận chuyển hành lý quá tiêu chuẩn miễn phí sẽ được nhân viên phục vụ xe tính theo giá Quy định của chúng tôi và Công ty vận chuyển hành khách.

- Quý khách không được phép mang theo các vật nổ, thiết bị gây cháy nổ, hóa chất độc hại, các vật khác bị cấm vận chuyển và tàng trữ theo quy định của pháp luật. Chúng tôi từ chối vận chuyển nếu phát hiện hoặc nghi ngờ Quý khách đưa hàng hóa hoặc các đồ vật bị cấm theo quy định của pháp luật.
- Chúng tôi khuyến cáo Quý khách không nên hoặc hạn chế mang các đồ vật nặng mùi lên xe, để không ảnh hưởng đến hành khách khác trong suốt hành trình.
 
7.2. Hành lý gửi theo xe

- Hành lý gửi theo xe phải qua khâu kiểm tra và phục vụ do Nhân viên phụ trách trên xe đảm nhận. Chúng tôi và công ty vận chuyển khuyến cáo hành khách đóng gói hoặc khóa hành lý gửi theo xe cẩn thận, sử dụng vật liệu đóng gói có độ bền tốt để ngăn ngừa bị vỡ, mở, rạch và mất hành lý ngoài phạm vi kiểm soát của Chúng tôi và công ty vận chuyển. 

- Hành lý gửi theo xe sau khi đã được nhân viên phụ trách trên xe nhận và sắp xếp, hành khách phải tự chịu trách nhiệm bảo quản mọi hành lý của bản thân, bao gồm hành lý xách tay trong mọi thời điểm, hành lý gửi theo xe trước khi Nhân viên phụ trách trên xe nhận và sắp xếp và hành lý gửi theo xe sau khi được nhân viên phụ trách trên xe trả tại bến đến.

- Trong trường hợp hành khách phát hiện ra bất kỳ sự cố thất lạc, mất mát hoặc hư hỏng hành lý gửi theo xe được nhân viên phụ trách trên xe nhận và sắp xếp phải phản ảnh và thông báo ngay với nhân viên phụ trách trên xe (hoặc Công ty vận tải hoặc với Chúng tôi thông qua đường dây nóng) khi hành khách chưa rời khỏi khu vực nhận hành lư gửi theo xe của bến đến. 
Chúng tôi và công ty vận tải không chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu nại về hành lý gửi theo xe được phát hiện, phản ảnh và thông báo muộn.
 
7.3 Hàng hóa có giá trị và dễ vỡ 
 
Quý khách không được phép để những đồ vật sau trong hành lý gửi theo xe:

Đồ dễ vỡ, mỏng manh, dễ hư hỏng.
Máy tính.
Đồ vật giá trị đặc biệt như tiền, đồ trang sức, đá quý, vàng bạc.
Giấy tờ có giá, cổ phần, cổ phiếu và các loại giấy có giá khác.
Thiết bị điện tử ví dụ như máy quay phim, thiết bị video.
Hàng hóa thương mại hoặc tài liệu kinh doanh.
Đồ cổ.
Chúng tôi và công ty vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự bất tiện nào hoặc thiệt hại nào mà Quý khách phải chịu nếu Quý khách không tuân theo các yêu cầu của nhân viên phục vụ mà vẫn để những đồ vật trên trong hành lý gửi theo xe.

ĐIỀU 8: LỊCH TRÌNH VÀ HỦY LỊCH TRÌNH
 
8.1. Lịch trình 
 
Chúng tôi và công ty vận chuyển sẽ nỗ lực hết mình để tránh chậm trễ trong việc vận chuyển Quý khách theo đúng lịch trình. Chúng tôi và công ty vận chuyển cũng sẽ cố gắng thực hiện đúng lịch trình mà Quý khách đã đặt. Tuy nhiên, thời gian được chỉ dẫn trong bảng thông tin về các lịch trình có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước vì nhiều lý do.
 
8.2. Hủy lịch trình hoặc thay đổi lịch trình 
 
Chúng tôi và công ty vận chuyển có thể thay quyết định đổi lịch trình hoặc hủy bỏ lịch trình đó nếu chúng tôi và công ty vận chuyển thấy là hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài sự tầm kiểm soát của chúng tôi và công ty vận chuyển vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi việc Đặt vé của Quý khách đã được thực hiện thành công. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi và Công ty vận chuyển có thể theo quyết định của mình:

Chuyên chở Quý khách ngay khi có thể bằng chuyến xe khác có trong lịch trình mà còn chỗ trống và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào.
Trong trường hợp Quý khách lựa chọn đi vào thời điểm khác, giá trị vé của Quý khách vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng tôi và công ty vận chuyển. Việc lựa chọn đi vào thời điểm khác Quý khách sẽ phải được thông báo cho chúng tôi hoặc công ty vận chuyển bằng E-mail hay qua điện thoại.
Hoàn lại tiền vé cho Quý khách.
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí hoặc phí tổn nào mà Quý khách phải gánh chịu từ việc thay đổi lịch trình hoặc hủy bỏ lịch trình đó.
 
8.3. Thay đổi lịch trình do nguyên nhân khách quan 
 
Trong trường hợp có sự chậm trễ hay hủy bỏ lịch trình do các sự kiện ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi và công ty vận chuyển, chúng tôi và công ty vận chuyển cũng sẽ cố gắng hỗ trợ Quý khách đến địa điểm đến của Quý khách, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào mà Quý khách có thể phải gánh chịu từ việc chậm trễ hoặc hủy lịch trình đó, trừ khi pháp luật có quy định khác.

ĐIỀU 9: QUYỀN TỪ CHỐI
 
9.1. Từ chối 
 
Ngay cả khi Quý khách đã đặt vé thành công, chúng tôi và công ty vận chuyển cũng có thể từ chối vận chuyển Quý khách và hành lý của Quý khách nếu bất kỳ một trong các trường hợp sau đã xảy ra hoặc chúng tôi và công ty vận chuyển có cơ sở hợp lý để tin rằng có thể xảy ra:

Việc vận chuyển Quý khách hay Hành lý của Quý khách có thể đặt sự an toàn của hành trình hoặc sự an toàn đến sức khỏe của bất kỳ người nào của Hành trình đó.
Việc vận chuyển Quý khách hay Hành lý của Quý khách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên Hành trình đó.
Quý khách đã từ chối cho phép kiểm tra giấy tờ hợp lệ của bản thân và Hành lý của Quý khách.
Quý khách không tuân thủ các điều trong Quy định vận chuyển này.
Quý khách không hoàn thành đúng theo quy trình làm thủ tục kiểm tra vé theo thời gian đã quy định (xem Điều 6.2).
Quý khách đang trong tình trạng say rượu hoặc bị ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy.
Tinh thần và thể chất của Quý khách đang ở trong tình trạng nguy hiểm hoặc gây hại cho chính Quý khách hay bất kỳ người nào của Hành trình đó.
Quý khách đe dọa, có hành động xâm phạm hay lời nói xúc phạm hoặc hành xử theo bất kỳ cách nào có tính chất đe dọa đến nhân viên phục vụ hoặc các thành viên khác trên xe.
Quý khách cố ý cản trở nhân viên phục vụ của chúng tôi và Công ty vận chuyển thực hiện nhiệm vụ của họ.
Quý khách không chứng minh được mình là người có tên trong đặt vé cho hành trình và lịch trình.
Việc đặt vé của Quý khách:
Chưa thanh toán.
Đã được chuyển nhượng trái với Quy định vận chuyển này.
Đã được thực hiện trái pháp luật.
Đã được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân không phải là chúng tôi hoặc công ty vận chuyển đối tác của chúng tôi.
Có sự thay đổi về  Vé điện tử và Mã vé điện tử (MVDT) mà không phải do chúng tôi hoặc Công ty vận chuyển đối tác của chúng tôi thực hiện.
Vé điện tử và Mã vé điện tử (MVDT) bị giả mạo.
Quý khách đã từ chối xuất trình các giấy tờ hợp lệ của Quý khách cho nhân viên phục vụ của chúng tôi hoặc Công ty vận chuyển.

ĐIỀU 10: KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 
Khiếu nại 
 
Hành khách có Mã vé điện tử (MVDT) hoặc Vé điện tử  do chúng tôi cung cấp có thể khiếu nại khi và chỉ khi thực hiện và tuân thủ đúng theo Quy định vận chuyển này và chúng tôi hoặc công ty vận chuyển không đáp ứng đầy đủ các dịch vụ như cam kết về hành trình, lịch trình.
Việc khiếu nại của Hành khách sẽ phải được tiến hành ngay sau khi Hành khách phát hiện ra hoặc sau hai bốn (24) giờ khi hành khách kết thúc hành trình. Ngoài thời gian đó chúng tôi và công ty vận chuyển từ chối và không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào đến việc khiếu nại của hành khách đối với chúng tôi và công ty vận chuyển

TUYÊN BỐ
 
Quy định vận chuyển này có thể thay đổi nội dung các điều kiện bên trong mà không cần phải thông báo trước.

Không một nhân viên hay đại diện nào của chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Quy định vận chuyển này.  

Thành công
Thông báo