Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
05:15
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
09:15
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
05:15 09:15
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX Dịch Vụ Hỗ Trợ Vận Tải Ô Tô Ka Long
05:30
17/10/2019
Bến xe Gia Lâm

03h30'
09:00
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Ngồi mềm
8
05:30 09:00
Thời gian: 03h30'
Còn 8 chỗ Ngồi mềm
180.000 VNĐ 180.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
06:00
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
10:00
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
06:00 10:00
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
06:15
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
10:15
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
06:15 10:15
Thời gian: 04h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
07:00
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
11:00
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
07:00 11:00
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
07:30
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
11:30
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
07:30 11:30
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
08:15
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
12:15
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
08:15 12:15
Thời gian: 04h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
Đại Phát Limousine
08:30
17/10/2019
50 Đường Yên Phụ

04h00'
12:30
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Ngồi mềm
2
08:30 12:30
Thời gian: 04h00'
Còn 2 chỗ Ngồi mềm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
08:50
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
12:50
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
08:50 12:50
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
09:00
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
13:00
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
09:00 13:00
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
09:15
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
13:15
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
09:15 13:15
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
15:00
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
19:00
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
15:00 19:00
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX Dịch Vụ Hỗ Trợ Vận Tải Ô Tô Ka Long
19:00
17/10/2019
Bến xe Yên Nghĩa

04h00'
23:00
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
19:00 23:00
Thời gian: 04h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
200.000 VNĐ 200.000đ
Chọn chỗ 
19:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

04h30'
23:30
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
19:00 23:30
Thời gian: 04h30'
Còn 7 chỗ Giường nằm
160.000 VNĐ 160.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
19:15
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
23:15
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
19:15 23:15
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
19:45
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
23:45
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
19:45 23:45
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX Dịch Vụ Hỗ Trợ Vận Tải Ô Tô Ka Long
20:00
17/10/2019
Bến xe Gia Lâm

03h30'
23:30
17/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
20:00 23:30
Thời gian: 03h30'
Còn 7 chỗ Giường nằm
180.000 VNĐ 180.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
20:00
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
00:00
18/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
20:00 00:00
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX Dịch Vụ Hỗ Trợ Vận Tải Ô Tô Ka Long
20:30
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
00:30
18/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
20:30 00:30
Thời gian: 04h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
20:45
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
00:45
18/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
20:45 00:45
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
Đại Phát
21:00
17/10/2019
Bến xe Gia Lâm

04h30'
01:30
18/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
8
21:00 01:30
Thời gian: 04h30'
Còn 8 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
21:30
17/10/2019
Bến xe Gia Lâm

04h30'
02:00
18/10/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
21:30 02:00
Thời gian: 04h30'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo