Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà xe Minh Thu
01:00
17/10/2019
Bến xe Giáp Bát

14h00'
15:00
17/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
9
01:00 15:00
Thời gian: 14h00'
Còn 9 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Hồng Anh
04:00
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

15h00'
19:00
17/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
04:00 19:00
Thời gian: 15h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Hồng Anh
06:30
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

14h00'
20:30
17/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
06:30 20:30
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
07:00
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

14h00'
21:00
17/10/2019
Ngã 4 Văn Thánh
Giường nằm
6
07:00 21:00
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
Xe Hồng Ngọc
08:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
22:00
17/10/2019
Ngã 4 Văn Thánh
Giường nằm
7
08:00 22:00
Thời gian: 14h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
08:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
22:00
17/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
08:00 22:00
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
08:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
22:00
17/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
08:00 22:00
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
10:00
17/10/2019
Bến xe Giáp Bát

14h00'
00:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
8
10:00 00:00
Thời gian: 14h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
Công ty Cổ phần xe khách và DVTM Đà Nẵng
12:45
17/10/2019
Bến xe Giáp Bát

14h00'
02:45
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
9
12:45 02:45
Thời gian: 14h00'
Còn 9 chỗ Giường nằm
370.000 VNĐ 370.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
13:30
17/10/2019
Bến xe Giáp Bát

14h00'
03:30
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
8
13:30 03:30
Thời gian: 14h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Xe Hồng Ngọc
14:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
04:00
18/10/2019
Ngã 4 Văn Thánh
Giường nằm
7
14:00 04:00
Thời gian: 14h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
14:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
04:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
14:00 04:00
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
15:00
17/10/2019
Bến xe Giáp Bát

14h00'
05:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
8
15:00 05:00
Thời gian: 14h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
15:00
17/10/2019
Bến xe Giáp Bát

14h00'
05:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
8
15:00 05:00
Thời gian: 14h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
15:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
05:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
8
15:00 05:00
Thời gian: 14h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
370.000 VNĐ 370.000đ
Chọn chỗ 
16:00
17/10/2019
Bến xe Yên Nghĩa

14h00'
06:00
18/10/2019
21 Tôn Đức Thắng
Giường nằm
6
16:00 06:00
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
16:15
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
06:15
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
16:15 06:15
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Xe khách Tâm Hồng
17:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
07:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
9
17:00 07:00
Thời gian: 14h00'
Còn 9 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
17:00
17/10/2019
Bến xe Giáp Bát

14h00'
07:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
8
17:00 07:00
Thời gian: 14h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
17:00
17/10/2019
15 Lê Quang Đạo

14h00'
07:00
18/10/2019
30 Lâm Hoằng
Giường nằm
7
17:00 07:00
Thời gian: 14h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
17:30
17/10/2019
208 Trần Quang Khải

14h00'
07:30
18/10/2019
11 Đội Cung
Giường nằm
7
17:30 07:30
Thời gian: 14h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
17:30
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

14h00'
07:30
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
17:30 07:30
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH  Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại Diệp Trân
18:00
17/10/2019
1 Trần Khánh Dư

14h00'
08:00
18/10/2019
20 Nguyễn Thái Học
Giường nằm
8
18:00 08:00
Thời gian: 14h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
18:00
17/10/2019
Bến xe Mỹ Đình

14h00'
08:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
18:00 08:00
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
18:00
17/10/2019
287 Trần Khát Trân

13h00'
07:00
18/10/2019
49 Chu Văn An
Giường nằm
6
18:00 07:00
Thời gian: 13h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
18:00
17/10/2019
208 Trần Quang Khải

14h00'
08:00
18/10/2019
11 Đội Cung
Giường nằm
7
18:00 08:00
Thời gian: 14h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
18:30
17/10/2019
287 Trần Khát Trân

13h00'
07:30
18/10/2019
49 Chu Văn An
Giường nằm
6
18:30 07:30
Thời gian: 13h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
18:30
17/10/2019
162B Trần Quang Khải

13h00'
07:30
18/10/2019
49 Chu Văn An
Giường nằm
6
18:30 07:30
Thời gian: 13h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
20:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
10:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
7
20:00 10:00
Thời gian: 14h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
20:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
10:00
18/10/2019
Bến xe Huế
Giường nằm
6
20:00 10:00
Thời gian: 14h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
Xe Hồng Ngọc
20:00
17/10/2019
Bến xe Nước Ngầm

14h00'
10:00
18/10/2019
Ngã 4 Văn Thánh
Giường nằm
7
20:00 10:00
Thời gian: 14h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 

            Nói đến Huế ta thường nghĩ ngay đến cung điện, đền đài cổ xưa của thời vua chúa huy hoàng đây là điểm du lịch hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước. Họ đến để được cảm nhận thực tế và nhìn tận mắt những không gian cổ xưa thời phong kiến khác hẳn với thế giới ồn ào náo nhiệt hiện đại bên ngoài…

co do Hue

 

             Để đến Huế du khách có thể đi bằng máy bay hoặc xe khách giường nằm. Từ Hà Nội nếu đi máy bay chỉ mất khoảng 1h bay còn nếu ai muốn vừa đi vừa ngắm cảnh và tiết kiệm kinh tế hơn thì nên đi bằng xe khách sẽ mất khoảng 14 tiếng. Mua vé xe khách tại HlinkBus: http://bus.hlink.vn

             Đặt mua vé xe qua tổng đài HlinkBus với nhiều khung giờ xe chạy khác nhau http://bus.hlink.vn/1/163/169/ve-xe-khach-ha-noi-hue.html

xe khach di Hue

 

            Ở cố đô Huế du khách có thể thuê xe máy để di chuyển tự mình thăm quan khám phá những khu vui chơi tham quan hay những quán hàng ăn mang đậm đà hương vị Huế hay cũng có thể đi bằng xích lô để cảm nhận sự bình yên ở nơi đây cũng khá thú vị như Đại Nội, Điện Long An, Sông Hương, Cầu Tràng Tiền, Đồi Vọng Cảnh, Núi Ngự Bình, Núi Bạch Mã hay các bãi biển tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho quê hương xứ Huế.

            Nằm bên trong kinh thành Huế Đại Nội là địa điểm đầu tiên ta nên ghé qua khi du lịch Huế.  Tuy chỉ còn lại khoảng 1 nửa những công trình kiến trúc đồ sộ của triều đình phong kiến xưa kia nhưng nơi đây vẫn khá rộng và để có thể khám phá hết có lẽ cũng phải mất nguyên 1 ngày.

cung dien Hue

 

Điện Long An nơi có Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế ngôi điện đẹp nhất trong hệ thống cung điện của triều đình nhà Nguyễn nơi đây được trưng bày các bộ sưu tập đồ dùng cổ, áo mão và đồ ngự dụng của vua chúa du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi cách bố trí và sắp xếp theo lỗi kiến trúc phong kiến ngày xưa.

Buổi tối du khách có thể mua vé lên thuyền du ngoạn sông Hương và nghe ca hát đặc biệt là ca trù mang đậm đà bản sắc của xứ Huế mộng mơ.

Đi du lịch Huế không thể không tận mắt đến xem các công trình cổ xưa huy hoàng của các lăng tẩm các đời vua Huế mỗi nơi đều có nét riêng và những câu chuyện lịch sử đầy thú vị, với khoảng 300k chi phí thuê xe du khách có thể tận mắt khám phá nơi yên nghỉ của các đời vua Tự Đức, Minh Mạng hay Khải Định.

cau trang tien Hue

 

Cụm di tích Điện Hòn Chén bao gồm khoảng 10 công trình kiến trúc vừa và nhỏ khác nhau nằm lưng chừng sườn núi Ngọc Trản, hướng ra sông Hương và ẩn mình dưới những tàng cây nơi đây có một vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Huế được trang trí mỹ thuật cầu kỳ đạt đến trình độ đỉnh cao vào cuối thế kỷ 19.

Đi đò dọc theo bờ sông Hương có Chùa Thiên Mụ được xây dựng từ những năm 1.600 đây là danh thắng không thể bỏ qua trong hành trình du lịch xứ Huế. Chùa thu hút nhiều du khách bởi vẻ nguy nga tráng lệ nhưng cũng không kém phần thanh tịnh, nên thơ của 1 ngôi chùa cổ.

cung dien Hue

 

Đồi Vọng Cảnh nằm cách thành phố khoảng 7 km. Từ đây du khách có thể nhìn bao quát được cả thành phố và đặc biệt là khu Lăng tẩm của các vua Nguyễn cùng dòng sông Hương thơ mộng chảy ngang thành phố.

Núi Ngự Bình một ngọn núi xinh đẹp cũng là 1 địa điểm tham quan hấp dẫn mà thiên nhiên đã ban tặng cho xứ Huế.

Núi Bạch Mã nằm cách trung tâm thành phố tầm 60km nổi tiếng bởi có nhiều con suối và những ngọn thác tuyệt đẹp. Có thể kể đến như Thác Ðỗ Quyên cao 400m, Thác Bạc cao 10m, rộng 40m. Ðứng ở đỉnh núi này du khách còn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh lộng lẫy hung vĩ của đèo Hải Vân, núi Túy Vân hay đầm Cầu Hai.

Nói đến Biển thì có Biển Lăng Cô, Biển Thuận An hay Biển Cảnh Dương là những bãi biển tuyệt đẹp nằm trong top các bãi biển đẹp nhất của miền Trung và đây cũng là nơi tập trung nhiều nhất khách du lịch khi đến Huế. Du khách cũng có thể đến suối khoáng nóng Thanh Tân cách trung tâm 20km là khu nghỉ dưỡng hấp dẫn thu hút du khách ở mọi lứa tuổi.

Về ẩm thực xứ Huế có vô vàn các món ăn đặc sản hấp dẫn không thể kể hết tuy nhiên khi đã đến đây du khách nhất định phải thử qua:

+ Bún bò Huế: Tuy là món ăn khá quen thuộc nhưng nếu ăn ở đây bạn sẽ thấy rõ được sự khác biệt của bát bún bò Huế chính gốc, những sợi bún to trắng nổi bật cùng với những viên mọc làm bằng giò sống thịt cua, miếng móng giò ninh mềm nhừ béo ngậy kèm theo đó là một chút gia vị ớt chanh rau sống cay cay nóng nóng vô cùng hấp dẫn.

+ Cơm hến: Được bán rất nhiều từ trong nhà hàng đến các gánh hàng rong khắp đường phố Huế.

+ Bánh bèo xứ Huế , bánh lọc, bánh nậm,  bánh khoái, các món chè cung đình xứ Huế.. những là món ăn vặt ngon không chỉ với người bản xứ mà còn rất hấp dẫn du khách khi đến đây, các “phố ăn vặt” mọc chi chit xung quanh cung An Định, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngự Bình…

Về Khách Sạn ở Huế có thể kể đến như:

-  Khách sạn New Star Huế ở 36 Chu Văn An

-  Khách sạn Golden Lotus Huế 72 Nguyễn Huệ

- Khách sạn Imperial Huế số 8 Hùng Vương

- Khu nghỉ dưỡng Riverside Boutique Resort & Spa số 588 Bùi Thị Xuân

- Khách sạn Eldora Huế số 60 Bến Nghé

Tham khảo các tuyến xe khách giường nằm đi tỉnh khác tại HlinkBus: xe khách đi Hội An, xe khách đi Đà Nẵng, xe khách đi Sài Gòn, xe khách đi Móng Cái, xe khách đi DakNong, xe khách đi DakLak, xe khách đi Gia Lai...

Tìm kiếm thông tin mua vé xe khách giường nằm đi Huế theo các từ khóa sau: xe khách Hà Nội Huế, xe đi Huế, xe giường nằm Hà Nội Huế, xe khách Huế Đà Nẵng, xe đêm Hà Nội Huế, xe du lịch Huế, xe tuyến Hà Nội đi Huế, xe giường nằm tuyến Hà Nội đi Huế, xe Hà Nội đi Huế, xe Huế Đà Nẵng, mua vé xe Hà Nội Huế, vé xe khách Hà Nội Huế, đặt vé xe đi Huế, xe giường nằm đi Huế, xe Hà Nội Huế,vé xe Hà Nội Huế

Thành công
Thông báo