Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà xe Hồng Anh
05:30
03/06/2020
Bến xe Mỹ Đình

11h00'
16:30
03/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
28
05:30 16:30
Thời gian: 11h00'
Còn 28 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Hồng Anh
07:30
03/06/2020
Bến xe Mỹ Đình

10h00'
17:30
03/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
28
07:30 17:30
Thời gian: 10h00'
Còn 28 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
10:00
03/06/2020
Bến xe Giáp Bát

10h00'
20:00
03/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
41
10:00 20:00
Thời gian: 10h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Công ty Cổ phần xe khách và DVTM Đà Nẵng
12:45
03/06/2020
Bến xe Giáp Bát

10h00'
22:45
03/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
44
12:45 22:45
Thời gian: 10h00'
Còn 44 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
13:30
03/06/2020
Bến xe Giáp Bát

10h00'
23:30
03/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
42
13:30 23:30
Thời gian: 10h00'
Còn 42 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
15:00
03/06/2020
Bến xe Giáp Bát

10h00'
01:00
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
42
15:00 01:00
Thời gian: 10h00'
Còn 42 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
15:00
03/06/2020
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
01:00
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
42
15:00 01:00
Thời gian: 10h00'
Còn 42 chỗ Giường nằm
270.000 VNĐ 270.000đ
Chọn chỗ 
15:00
03/06/2020
Bến xe Giáp Bát

10h00'
01:00
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
41
15:00 01:00
Thời gian: 10h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Quang Tửu
17:00
03/06/2020
33 Trần Đại Nghĩa

10h00'
03:00
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
40
17:00 03:00
Thời gian: 10h00'
Còn 40 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
Xe khách Tâm Hồng
17:00
03/06/2020
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
03:00
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
46
17:00 03:00
Thời gian: 10h00'
Còn 46 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
17:00
03/06/2020
Bến xe Giáp Bát

10h00'
03:00
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
41
17:00 03:00
Thời gian: 10h00'
Còn 41 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH một thành viên Quang Luyến
17:30
03/06/2020
64 Trần Đại Nghĩa

10h00'
03:30
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
4
17:30 03:30
Thời gian: 10h00'
Còn 4 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
18:00
03/06/2020
208 Trần Quang Khải

10h00'
04:00
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
35
18:00 04:00
Thời gian: 10h00'
Còn 35 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH  Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại Diệp Trân
18:00
03/06/2020
1 Trần Khánh Dư

10h00'
04:00
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
38
18:00 04:00
Thời gian: 10h00'
Còn 38 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
18:30
03/06/2020
208 Trần Quang Khải

10h00'
04:30
04/06/2020
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
35
18:30 04:30
Thời gian: 10h00'
Còn 35 chỗ Giường nằm
230.000 VNĐ 230.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo