Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà xe Minh Thu
01:00
22/07/2019
Bến xe Giáp Bát

10h00'
11:00
22/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
9
01:00 11:00
Thời gian: 10h00'
Còn 9 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Hồng Anh
04:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

11h00'
15:00
22/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
04:00 15:00
Thời gian: 11h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Hồng Anh
06:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

10h00'
16:30
22/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
06:30 16:30
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
07:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

10h00'
17:00
22/07/2019
Đường tránh Đồng Hới
Giường nằm
6
07:00 17:00
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
Xe Hồng Ngọc
08:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
18:00
22/07/2019
Đường tránh Đồng Hới
Giường nằm
7
08:00 18:00
Thời gian: 10h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
08:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
18:00
22/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
08:00 18:00
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
08:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
18:00
22/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
08:00 18:00
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
10:00
22/07/2019
Bến xe Giáp Bát

10h00'
20:00
22/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
8
10:00 20:00
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Công ty Cổ phần xe khách và DVTM Đà Nẵng
12:45
22/07/2019
Bến xe Giáp Bát

10h00'
22:45
22/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
9
12:45 22:45
Thời gian: 10h00'
Còn 9 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
13:30
22/07/2019
Bến xe Giáp Bát

10h00'
23:30
22/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
8
13:30 23:30
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
14:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
00:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
14:00 00:00
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
Xe Hồng Ngọc
14:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
00:00
23/07/2019
Đường tránh Đồng Hới
Giường nằm
7
14:00 00:00
Thời gian: 10h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
15:00
22/07/2019
Bến xe Giáp Bát

10h00'
01:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
8
15:00 01:00
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
15:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
01:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
8
15:00 01:00
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
270.000 VNĐ 270.000đ
Chọn chỗ 
HTX Vận Tải Hải Vân
15:00
22/07/2019
Bến xe Giáp Bát

10h00'
01:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
8
15:00 01:00
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
16:00
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

10h00'
02:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
16:00 02:00
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
220.000 VNĐ 220.000đ
Chọn chỗ 
16:15
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
02:15
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
16:15 02:15
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
17:00
22/07/2019
15 Lê Quang Đạo

10h00'
03:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
7
17:00 03:00
Thời gian: 10h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
220.000 VNĐ 220.000đ
Chọn chỗ 
Nhà xe Quang Tửu
17:00
22/07/2019
33 Trần Đại Nghĩa

10h00'
03:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
8
17:00 03:00
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
17:00
22/07/2019
Bến xe Giáp Bát

10h00'
03:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
8
17:00 03:00
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Xe khách Tâm Hồng
17:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
03:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
9
17:00 03:00
Thời gian: 10h00'
Còn 9 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
17:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

10h00'
03:30
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
17:30 03:30
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
220.000 VNĐ 220.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
17:30
22/07/2019
208 Trần Quang Khải

10h00'
03:30
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
7
17:30 03:30
Thời gian: 10h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH một thành viên Quang Luyến
17:30
22/07/2019
53 Trần Đại Nghĩa

10h00'
03:30
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
1
17:30 03:30
Thời gian: 10h00'
Còn 1 chỗ Giường nằm
200.000 VNĐ 200.000đ
Chọn chỗ 
18:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

10h00'
04:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
18:00 04:00
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
220.000 VNĐ 220.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH  Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại Diệp Trân
18:00
22/07/2019
1 Trần Khánh Dư

10h00'
04:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
8
18:00 04:00
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
18:00
22/07/2019
208 Trần Quang Khải

10h00'
04:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
7
18:00 04:00
Thời gian: 10h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
18:00
22/07/2019
287 Trần Khát Trân

10h00'
04:00
23/07/2019
165 Lý Thường Kiệt
Giường nằm
6
18:00 04:00
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
18:30
22/07/2019
287 Trần Khát Trân

10h00'
04:30
23/07/2019
165 Lý Thường Kiệt
Giường nằm
6
18:30 04:30
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
18:30
22/07/2019
162B Trần Quang Khải

10h00'
04:30
23/07/2019
165 Lý Thường Kiệt
Giường nằm
6
18:30 04:30
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
280.000 VNĐ 280.000đ
Chọn chỗ 
Xe Hồng Ngọc
20:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
06:00
23/07/2019
Đường tránh Đồng Hới
Giường nằm
7
20:00 06:00
Thời gian: 10h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
300.000 VNĐ 300.000đ
Chọn chỗ 
20:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
06:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
7
20:00 06:00
Thời gian: 10h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
20:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
06:00
23/07/2019
Bến xe Đồng Hới
Giường nằm
6
20:00 06:00
Thời gian: 10h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
400.000 VNĐ 400.000đ
Chọn chỗ 
Quảng Bình là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Quảng Bình nằm ở nơi hẹp nhất theo chiều Đông-Tây của Việt Nam. Phía bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phía đông giáp biển Đông. Du lịch Quảng Bình trong những năm gần đây thu hút rất nhiều khách du lịch, do vùng đất này có nhiều điểm tham quan hấp dẫn.
 
Thành phố trung tâm là thành phố Đồng Hới, Cách Hà Nội 500km về phía Bắc, và cách tp Hồ Chí Minh 1.220km về phía Nam theo quốc lộ 1A. Để đến Quảng Bình du khách chỉ có thể đi xe khách giường nằm. Đặt mua vé xe khách qua tổng đài HlinkBus với nhiều khung giờ xe chạy khác nhau https://bus.hlink.vn/1/163/189/ve-xe-khach-ha-noi-quang-binh.html.
 
 
 
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: động cách Đồng Hới 50 km và là một dải kỳ quan nằm sâu trong lòng núi, cách đỉnh núi 800 - 900 m. Dài 7729 m, động có 14 hang do dòng sông ngầm dài 13.969 m hòa tan đá vôi tạo thành. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2003. Động Phong Nha là một động đẹp có sông ngầm và có 7 cái nhất:  Hang nước dài nhất;  Cửa hang cao và rộng nhất;  Bãi cát, đá rộng và đẹp nhất; Hồ ngầm đẹp nhất;  Thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất; Dòng sông ngầm dài nhất Việt Nam;  Hang khô rộng và đẹp nhất. 
 
Sông Nhật Lệ:  Nhật Lệ là dòng sông tuyệt đẹp của vùng đất miền Trung. Tên sông có nghĩa là "sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời" đã được ngợi ca trong câu thơ cổ của Hồ Thiên Du "nhật chi lệ bất vô chi chúc giả" nghĩa là "sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời thì không nơi nào là nó không chiếu đến được".  
 
 
Sông Chày – Hang Tối: Sông Chày là phụ lưu của sông Son có chiều dài khoảng 10 km, dòng chảy hiền hòa, làn nước trong xanh và nhiều loại cá đặc hữu như: Cá dầy (Cyprinus centralus), cá gáy hoa (Cyprinus sp), cá Phong Nha (Chela quangbinhensis) và cá Nghét (Hemibagrus vietnamensis). Sông Chày giấu mình giữa những vạt rừng Phong Nha với hệ thống hang Vòm như: Thiên Đường, Mẹ Bồng Con, Hang Tối…
 
Hang Tối được người dân địa phương phát hiệt từ rất sớm, trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước và được bộ đội, người dân địa phương sử dụng làm nơi trú ẩn để tránh bom.
Bãi biển Nhật Lệ là bãi biển thuộc miền Trung Việt Nam. Với khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, chia làm 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. Biển Nhật Lệ như một bức tranh hoành tráng về non xanh nước biếc 
Đến với  biển Nhật Lệ bạn sẽ cảm nhận được rõ phong cảnh ở đây thật kỳ vĩ, sơn thuỷ hữu tình. Du lịch biển Nhật Lệ Quảng Bình có những bãi cát vàng óng ánh dưới rừng dương xanh với nhiều bãi tắm đẹp, nước biển lung linh màu ngọc bích và chưa bị ô nhiễm.
 
Biển Nhật Lệ được thiên nhiên ban tặng bãi cát trắng và nước biển trong xanh, còn mang vẻ hoang sơ. Đây có lẽ là điểm tham qua ưa thích nhất của khách đi tour du lịch Quảng Bình .Từ lâu du lịch biển Nhật Lệ nổi tiếng với một vùng trời mây, sông, nước, gió lộng khí trời, khí biển mặn mà. Biển Nhật Lệ kéo dài một màu cát trắng, những lúc trời thanh gió mát, bãi biển sạch như nệm mới, cát mịn, cứng óng ánh có thể đạp xe hay chơi bóng đá một cách thoải mái.
 
 
Vũng Chùa – Đảo Yến nằm cách Đèo Ngang 7km về phía nam, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là ngọn núi Thọ, mũi Rồng ở vùng biển Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc dãy Hoành Sơn đâm ngang ra biển. Khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến cách đèo Ngang 10 km về phía Nam và cách quốc lộ 1 chỉ hơn 2 km về phía biển Đông.Nơi đây là khu du lịch nổi tiếng nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Vũng Chùa từng ngày có Đại Tướng về đã ngay lập tức vào mọi lộ trình của các chuyến du lịch Quảng Bình.
 
Đồng Hới – được mệnh danh là thành phố hoa hồng không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp của những bãi biển xanh biếc, những lễ hội bơi trải truyền thống, đây còn là vùng đất cuốn hút hàng triệu khách du lịch hàng năm.
 
 
Song song với du lịch, ẩm thực là phần không thể thiếu khi nói đến vùng đất này. Những món ăn ngon với những cái tên vô cùng độc đáo đã làm nên nét riêng cho Quảng Bình. Chúng tôi xin giới thiệu một số món đặc sản Quảng Bình cho thực khách khi đến nơi này. Bánh khoái Đồng Hới, Sò huyết Sông Roòn, Cháo hàu Quảng Bình, Ốc ruốc Quảng Bình, Rượu cần của người Ma Coong, Bánh bèo tôm chấy Đồng Hới, Cá nghéo bao tử quý hiếm ở Quảng Bình, Mắm lẹp dân dã của vùng đất Quảng Bình, Ruốc tháng sáu – sản vật quý hiếm của Quảng Bình, Khoai deo Quảng Bình, Bánh xèo Quảng Hòa, Bánh canh Quảng Bình, Chắt chắt bánh tráng, Đẻn biển Quảng Bình, Lẩu cá khoai,... và nhiều món ăn đặc trưng khác mà chỉ ở Quảng Bình mới có.
 
Tham khảo các tuyến xe khách giường nằm đi tỉnh như: xe khách đi Huếxe khách Hội An, xe khách đi KonTumxe khách đi Gia Laixe khách đi DakNongxe khách đi SaPaxe khách đi Điện Biênxe khách đi Móng Cáixe khách đi Lào Viêng Chănxe khách đi LuangPrabangxe khách đi Savannakhetxe khách đi Đà Nẵngxe khách đi Đà Lạtxe khách đi Vân Đồnxe khách Hạ Longxe khách đi Quảng Ninhxe khách đi Quảng Trịxe khách đi Quảng Bìnhxe khách đi Đắk Lắkxe khách đi Sơn Laxe khách đi Cầu Treoxe khách đi Nậm Cắnxe khách đi Tuần Giáoxe khách đi Thuận Châuxe khách đi Hà Giangxe khách đi Cao Bằng
 
Tìm kiếm thông tin mua vé xe khách giường nằm đi Quảng Bình theo các từ khóa sau: xe Hà Nội Quảng Bình, xe khách Hà Nội Quảng Bình, xe đi Quảng Bình, xe giường nằm Hà Nội Quảng Bình, xe khách Hà Giang Quảng Bình, xe đêm Hà Nội Quảng Bình, xe du lịch Quảng Bình, xe tuyến Hà Nội đi Quảng Bình, xe giường nằm tuyến Hà Nội đi Quảng Bình, xe Hà Nội đi Quảng Bình, xe Hà Giang Quảng Bình, mua vé xe Hà Nội Quảng Bình, vé xe khách Hà Nội Quảng Bình, đặt vé xe đi Quảng Bình, xe giường nằm đi Quảng Bình, vé xe Hà Nội Quảng Bình.
Thành công
Thông báo