Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
TienDung
06:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
10:00
22/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
06:00 10:00
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
06:15
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
10:15
22/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
06:15 10:15
Thời gian: 04h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
07:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
11:30
22/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
07:30 11:30
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
08:15
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
12:15
22/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
08:15 12:15
Thời gian: 04h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
Đại Phát Limousine
08:30
22/07/2019
50 Đường Yên Phụ

04h00'
12:30
22/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Ngồi mềm
2
08:30 12:30
Thời gian: 04h00'
Còn 2 chỗ Ngồi mềm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
09:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
13:00
22/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
09:00 13:00
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX Dịch Vụ Hỗ Trợ Vận Tải Ô Tô Ka Long
20:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
00:30
23/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
7
20:30 00:30
Thời gian: 04h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
21:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

04h00'
01:00
23/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
6
21:00 01:00
Thời gian: 04h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
Đại Phát
21:00
22/07/2019
Bến xe Gia Lâm

04h30'
01:30
23/07/2019
Bến xe Bãi Cháy
Giường nằm
8
21:00 01:30
Thời gian: 04h30'
Còn 8 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo