Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Xe Hồng Ngọc
08:00
25/05/2019
Bến xe Nước Ngầm

30h00'
14:00
26/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
7
08:00 14:00
Thời gian: 30h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
800.000 VNĐ 800.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
08:00
25/05/2019
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
19:00
26/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
6
08:00 19:00
Thời gian: 35h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
800.000 VNĐ 800.000đ
Chọn chỗ 
10:00
25/05/2019
Bến xe Giáp Bát

35h00'
21:00
26/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
8
10:00 21:00
Thời gian: 35h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
Xe Hồng Ngọc
14:00
25/05/2019
Bến xe Nước Ngầm

30h00'
20:00
26/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
7
14:00 20:00
Thời gian: 30h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
800.000 VNĐ 800.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
14:00
25/05/2019
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
01:00
27/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
6
14:00 01:00
Thời gian: 35h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
800.000 VNĐ 800.000đ
Chọn chỗ 
15:00
25/05/2019
Bến xe Giáp Bát

35h00'
02:00
27/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
8
15:00 02:00
Thời gian: 35h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
17:00
25/05/2019
Bến xe Giáp Bát

35h00'
04:00
27/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
8
17:00 04:00
Thời gian: 35h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
900.000 VNĐ 900.000đ
Chọn chỗ 
Xe khách Tâm Hồng
17:00
25/05/2019
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
04:00
27/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
9
17:00 04:00
Thời gian: 35h00'
Còn 9 chỗ Giường nằm
850.000 VNĐ 850.000đ
Chọn chỗ 
Xe Hồng Ngọc
20:00
25/05/2019
Bến xe Nước Ngầm

30h00'
02:00
27/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
7
20:00 02:00
Thời gian: 30h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
800.000 VNĐ 800.000đ
Chọn chỗ 
Anh Khuyên
20:00
25/05/2019
Bến xe Nước Ngầm

35h00'
07:00
27/05/2019
Bến xe Miền Đông
Giường nằm
6
20:00 07:00
Thời gian: 35h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
800.000 VNĐ 800.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo