Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
18:00
17/10/2019
287 Trần Khát Trân

17h00'
11:00
18/10/2019
105 Tôn Đức Thắng
Giường nằm
6
18:00 11:00
Thời gian: 17h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
18:30
17/10/2019
162B Trần Quang Khải

17h00'
11:30
18/10/2019
105 Tôn Đức Thắng
Giường nằm
6
18:30 11:30
Thời gian: 17h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
18:30
17/10/2019
287 Trần Khát Trân

17h00'
11:30
18/10/2019
105 Tôn Đức Thắng
Giường nằm
6
18:30 11:30
Thời gian: 17h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nữ Hoàng
18:00
17/10/2019
208 Trần Quang Khải

17h30'
11:30
18/10/2019
487 Hai Bà Trưng
Giường nằm
7
18:00 11:30
Thời gian: 17h30'
Còn 7 chỗ Giường nằm
350.000 VNĐ 350.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo