Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà Xe Khánh An
06:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

07h00'
13:00
22/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
8
06:00 13:00
Thời gian: 07h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
17:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

09h30'
03:00
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
6
17:30 03:00
Thời gian: 09h30'
Còn 6 chỗ Giường nằm
220.000 VNĐ 220.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
18:00
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

07h00'
01:00
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
8
18:00 01:00
Thời gian: 07h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
18:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

09h30'
03:30
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
6
18:00 03:30
Thời gian: 09h30'
Còn 6 chỗ Giường nằm
220.000 VNĐ 220.000đ
Chọn chỗ 
19:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

06h00'
01:00
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
7
19:00 01:00
Thời gian: 06h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
19:00
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

07h00'
02:00
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
8
19:00 02:00
Thời gian: 07h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
19:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

09h30'
05:00
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
6
19:30 05:00
Thời gian: 09h30'
Còn 6 chỗ Giường nằm
220.000 VNĐ 220.000đ
Chọn chỗ 
19:30
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

09h30'
05:00
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
6
19:30 05:00
Thời gian: 09h30'
Còn 6 chỗ Giường nằm
220.000 VNĐ 220.000đ
Chọn chỗ 
20:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

08h00'
04:30
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
7
20:30 04:30
Thời gian: 08h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
21:15
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

07h00'
04:15
23/07/2019
TT. Thuận Châu
Giường nằm
8
21:15 04:15
Thời gian: 07h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
210.000 VNĐ 210.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo