Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Nhà Xe Khánh An
06:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

08h00'
14:00
22/07/2019
TT. Tuần Giáo
Giường nằm
8
06:00 14:00
Thời gian: 08h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
260.000 VNĐ 260.000đ
Chọn chỗ 
17:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

11h00'
04:30
23/07/2019
Bến xe Tuần Giáo
Giường nằm
6
17:30 04:30
Thời gian: 11h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
18:00
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

08h00'
02:00
23/07/2019
TT. Tuần Giáo
Giường nằm
8
18:00 02:00
Thời gian: 08h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
260.000 VNĐ 260.000đ
Chọn chỗ 
19:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

08h00'
03:00
23/07/2019
TT. Tuần Giáo
Giường nằm
7
19:00 03:00
Thời gian: 08h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
19:00
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

08h00'
03:00
23/07/2019
TT. Tuần Giáo
Giường nằm
8
19:00 03:00
Thời gian: 08h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
260.000 VNĐ 260.000đ
Chọn chỗ 
19:30
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

11h00'
06:30
23/07/2019
Bến xe Tuần Giáo
Giường nằm
6
19:30 06:30
Thời gian: 11h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
19:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

11h00'
06:30
23/07/2019
Bến xe Tuần Giáo
Giường nằm
6
19:30 06:30
Thời gian: 11h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
20:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

10h00'
06:30
23/07/2019
TT. Tuần Giáo
Giường nằm
7
20:30 06:30
Thời gian: 10h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
250.000 VNĐ 250.000đ
Chọn chỗ 
Nhà Xe Khánh An
21:15
22/07/2019
Bến xe Yên Nghĩa

08h00'
05:15
23/07/2019
TT. Tuần Giáo
Giường nằm
8
21:15 05:15
Thời gian: 08h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
260.000 VNĐ 260.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo