Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Công ty vận tải hành khách 27/7
18:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

07h30'
01:30
23/07/2019
Cửa Khẩu Cầu Treo
Giường nằm
8
18:00 01:30
Thời gian: 07h30'
Còn 8 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
Công ty vận tải hành khách 27/7
18:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

07h30'
01:30
23/07/2019
Cửa Khẩu Cầu Treo
Giường nằm
8
18:00 01:30
Thời gian: 07h30'
Còn 8 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
Công ty vận tải hành khách 27/7
18:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

08h00'
02:00
23/07/2019
Cửa Khẩu Cầu Treo
Giường nằm
8
18:00 02:00
Thời gian: 08h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo