Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
Công ty vận tải hành khách 27/7
18:00
22/07/2019
Bến xe Nước Ngầm

10h00'
04:00
23/07/2019
Cửa Khẩu Nậm Cắn
Giường nằm
8
18:00 04:00
Thời gian: 10h00'
Còn 8 chỗ Giường nằm
450.000 VNĐ 450.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo