Phương thức thanh toán

Chuyển khoản cho chúng tôi.

Với Nội dung chuyển tiền: [SỐ ĐIỆN THOẠI] của bạn đã đăng ký với chúng tôi.

Theo danh sách dưới đây:

1- VIETCOMBANK
Số tài khoản: 061.100.197.182.0
Chi nhánh: Ba Đình
Chủ tài khoản: Nguyễn Đình An
 
2- TECKCOMBANK
Số tài khoản: 190.328.211.190.14
Chi nhánh: Hà Nội
Chủ tài khoản: Nguyễn Đình An
 
3- VPBANK
Số tài khoản: 155.581.988
Chi nhánh: Âu Cơ
Chủ tài khoản: Nguyễn Đình An
 
4- AGRIBANK
Số tài khoản: 150.620.536.527.3
Chi nhánh: Tây Hồ
Chủ tài khoản: Nguyễn Đình An
 
5- VIETINBANK
Số tài khoản: 106.868.593.337
Chi nhánh: CN Hoàn Kiếm
Chủ tài khoản: Nguyễn Đình An
 
6- BIDV
Số tài khoản: 212.100.005.632.33
Chi nhánh: Tây Hồ
Chủ tài khoản: Nguyễn Đình An

Khi thanh toán bằng tài khoản ngân hàng Việt Nam. Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để thanh toán vé cho người khác và KHÔNG bắt buộc phải là hành khách đi cùng.

Thành công
Thông báo